Khương Trung Hiếu T2011GH – Danh hiệu học viên đạt thành tích xuất sắc Tháng 12/2020

Khương Trung Hiếu T2011GH - Danh hiệu học viên đạt thành tích xuất sắc Tháng 12/2020

Hanoi Aptech chúc mừng bạn Khương Trung Hiếu – Lớp T2011GH đã đạt Danh hiệu học viên của tháng 12/2020 với thành tích 100% điểm môn thi lý thuyết HTML5

Học viên Khương Trung Hiếu - T2011GH

Bạn Khương Trung Hiếu là học viên lớp T2011GH tham gia chương trình học Lập trình viên Quốc Tế ADSE của Hanoi Aptech.

Môn HTML5 là môn đầu tiên của chương trình học, đây có thể coi là môn học cơ bản và trưng quan nhất cho các bạn mới học lập trình. Và bạn Khương Trung Hiếu đã xuất sắc dành điểm tuyệt đối của môn thi này.  Hanoi Aptech chúc bạn Hiếu sẽ đạt nhiều thành tích tốt hơn nữa trong các môn thì tiếp theo của chương trình học.