Chương trình đào tạo E-Learning

 E-learning (viết tắt của Electronic Learning) là chương trình học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là công nghệ thông tin thông qua một máy tính hay TV. Người dạy và người học có thể giao tiếp với nhau qua mạng dưới các hình thức như: e-mail, thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), hội thảo video… Việt Nam đã gia nhập mạng E-learning Châu Á (Asia E-learning Network – AEN, www.asia-elearning.net) với sự tham gia của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Khoa học – Công nghệ, trường Đại học Bách Khoa, Bộ Bưu chính Viễn Thông…

Ưu điểm của chương trình:

  • Có thể học tại bất kỳ địa điểm nào
  • Chương trình học được quốc tế công nhận
  • Học tập trong một môi trường đào tạo với hệ thống quản lý việc học thân thiện với người học, đáp ứng mọi phong cách học với điều kiện thực tế của mình
  • Chi phí học tập thấp

Hanoi-Aptech đã hợp tác với trường đại học Portsmouth của Anh và Viện đại học Mở của Việt Nam (chương trình Topica) để học viên có thể theo học chương trình này lấy bằng cử nhân đại học.

1. Viện đại học Mở: www.topica.vn

TOPICA là chương trình gắn kết doanh nghiệp với đào tạo và ứng dụng E-learning do Microsoft, Qualcomm, Hewlett Packard, USAID, World Bank Infodev và Vietnam Foundation tham gia phát triển và tài trợ. Học viên Hanoi-Aptech sau khi kết thúc khóa HDSE có thể theo học tiếp 2,5 năm chương trình của TOPICA để lấy bằng Đại học của Viện đại học Mở Hà Nội.

2. Trường đại học PORTSMOUTH: www.elearning.port.ac.uk

Chương trình hoàn thành trong 06 tháng. Tương đương năm cuối của chương trình Cử nhân đại học Anh quốc. Chương trình này hướng tới việc đáp ứng nhu cầu của người học dự định làm các công việc như: Nhà phân tích hệ thống, Chuyên viên CNTT, Quản trị cơ sở dữ liệu, Kỹ sư mạng và Quản lý CNTT.