Chúc mừng 6 nhóm học viên tiềm năng hoàn thành đồ án kỳ 1

Chúc mừng các chiến binh Aptech Hanoi đầu tiên hoàn thành bảo vệ đồ án học kỳ I

Ngày 21/09 vừa qua, 6 nhóm học viên tiềm năng của Aptech Hanoi đã tự tin trình bày trước Hội đồng về sản phẩm công nghệ chứa đựng biết bao tâm huyết và sức lực của cả nhóm.

Kết quả học tập của một kỳ học đầy nỗ lực đã được thể hiện qua đồ án thực tế do chính các bạn thực hiện. Phương châm “Học đi đôi với hành” tại Aptech Hanoi luôn được minh chứng rõ nét trong từng sản phẩm công nghệ chỉn chu, cập nhật của các bạn học viên.

Cùng nhau đột phá kỳ học sắp tới và tạo ra nhiều sản phẩm tuyệt vời hơn nữa nhé Aptech-er ơi!