Avatar linh hoạt

Nhân vật ảo – avatar đã và đang trở thành phổ biến trong giới cư dân mạng. Tới đây, một dự án hợp tác giữa IBM và Linden Lab sẽ tạo một bước đột phá mới trong các thế giới đang nở rộ này.

“Người khổng lồ” về lĩnh vực máy vi tính đồng thời là nhà sáng lập của Second Life đang nghiên cứu về loại avartar vũ trụ có thể “du hành” giữa hai thế giới. Mục tiêu của dự án là mở ra những thế giới ảo bằng cách giới thiệu những công cụ mở hoạt động trong môi trường trực tuyến. Hai Tập đoàn hy vọng có thể tăng cường mối quan tâm đối với các thế giới ảo cũng như khiến chúng hoạt động thuận lợi hơn.

Hiện tại, tất cả các thế giới ảo đều đòi hỏi người chơi/ người sử dụng trải qua một quá trình xây dựng một avatar có khả năng hoạt động trong môi trường trực tuyến. Thông thường, mỗi avatar chỉ hoạt động trong một thế giới như thế giới game hay hệ thống Second Life và không thể di chuyển giữa hai không gian ảo khác nhau. Dự án của IBM và Linden Lab sẽ tạo nên một hệ thống nhân vật ảo có thể sử dụng chung cho hai thế giới khác nhau. Trong khi diện mạo của nhân vật có thể thay đổi thì những đặc điểm cơ bản như các dữ liệu cá nhân sẽ được giữ nguyên.

Với dự án này, hai Tập đoàn hy vọng sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới trực tuyến tuy mới nhưng rất tấp nập này. Trước tiên, các đối tác sẽ tập trung xây dựng một hệ thống cho phép người dùng di chuyển giữa các thế giới. Sau đó một hệ thống sáng tác tiếp theo cho phép người dùng tạo nên một avatar đơn lẻ nhưng có khả năng “du hành” khắp các thế giới trực tuyến.

Hội nghị về các thế giới ảo được tổ chức tại San Jose, California, trong hai ngày 10 và 11/10/2007.