Aptech Vietnam 4 năm liên tiếp dẫn đầu các đơn vị đào tạo CNTT

Hiện nay, Aptech Vietnam có 28 trung tâm tại 17 tỉnh thành phố lớn trên cả nước, với mức doanh số tăng trưởng 20% so với năm 2004 và số lượng sinh viên nhập học tăng 25%. Aptech Vietnam là hệ thống đào tạo CNTT duy nhất ở Việt nam hiện nay có được chứng chỉ đảm bảo chất lượng ISO 9001:2000 cho quy trình đào tạo do tổ chức tư vấn Anh quốc BVQI cấp tại Việt nam, và chương trình đào tạo được liên thông với nhiều trường đại học quốc tế.


Vừa qua, Aptech Vietnam cũng là đơn vị đào tạo CNTT duy nhất được Hiệp hội Phần mềm Việt nam trao giải thưởng Sao khuê 2006 cho các đóng góp vào việc đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp phần mềm. Aptech cũng vừa được TrainingOutsourcing.com đưa vào danh sách một trong 20 công ty đào tạo gia công lớn nhất thế giới (Top 20 Companies in the Training Outsourcing Industry) cùng với các tên tuổi lớn như IBM Learning Solutions, Acenture Learning…