Chạy hệ điều hành Android trên Windows

WindowsAndroid là phần mềm rất đơn giản để chạy Android trên Windows. Người dùng có thể sử dụng khá đầy đủ các chức năng của hệ điều hành này giống như trên một thiết bị di động thực thụ.

Comments Off on Chạy hệ điều hành Android trên Windows