Ứng dụng nhỏ, mạnh mẽ cho Windows Mobile

Những ứng dụng sau có dung lượng cực nhỏ, chỉ vài trăm KB và mỗi ứng dụng chỉ có một vài thao tác sử dụng nhất định. Tuy thế, sau khi cài đặt vào máy, điện thoại Windows Mobile của bạn sẽ hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều.

Comments Off on Ứng dụng nhỏ, mạnh mẽ cho Windows Mobile