Windows 7 Logon Editor: Khám phá màn hình đăng nhập Windows 7

Windows 7 Logon Editor phần mềm giúp thay đổi màn hình login cho Windows, với ưu điểm không chỉ có thể đổi hình nền màn hình login mà còn tạo được hiệu ứng cho các nút bấm và quan trọng là có thể khôi phục lại màn hình login như ban đầu nếu gặp sự cố trong khi thao tác.

Comments Off on Windows 7 Logon Editor: Khám phá màn hình đăng nhập Windows 7