Kết quả Khám phá ô chữ CNTT số 1 và Bảng ô chữ số 2

Vậy là cuộc đua tài ở số thứ nhất của Khám phá ô chữ CNTT đã chính thức khép lại. Hầu như tất cả 11 ô chữ CNTT số đầu tiên đã không làm khó các bạn, điều đó chứng tỏ vốn hiểu biết rất phong phú của các bạn trẻ về lĩnh vực tưởng như rất khô khan này.

Comments Off on Kết quả Khám phá ô chữ CNTT số 1 và Bảng ô chữ số 2