Tính bảo mật VPN cao hơn SSH ?

Phương pháp VPN và SSH đều cho phép truyền lưu lượng mạng qua một kết nối bảo mật.Hai phương pháp đều có những điểm giống nhau và điểm khác nhau. Bài viết sau giúp bạn tìm ra phương nào có tính bảo mật cao hơn thông qua cách thức hoạt động ?

Comments Off on Tính bảo mật VPN cao hơn SSH ?