VirtualBox – Sự trải nghiệm Android

Bạn chưa có một “chú” smartphone chạy Android thực sự? Và bạn dùng AVD (Android Vitual Device) để chạy thử những ứng dụng của mình? Bạn có cảm thấy điều gì không?

Comments Off on VirtualBox – Sự trải nghiệm Android