Phần mềm miễn phí vẽ vector Inkscape

Phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí có rất nhiều, những có những lúc khi cần vẽ vector, để tìm một phần mềm miễn phí quả thật không dễ dàng. Inkscape chính là phần mềm miễn phí vẽ vector mà bạn đi tìm.

Comments Off on Phần mềm miễn phí vẽ vector Inkscape