Ứng dụng website: kết hợp PHP và MYSQL

Chúng ta đã từng nghiên cứu về các cú pháp sql và Mysql cơ bản bao gồm việc tảo bảng, tạo kết nối, thêm, sửa, xóa các dòng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Bài này , chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng mysql kết hợp với PHP để xuất ra dữ liệu như thế nào.

Comments Off on Ứng dụng website: kết hợp PHP và MYSQL