Ứng dụng thay thế Note trên iOS

Đối với nhiều người dùng các thiết bị iOS thì ứng dụng ghi chú (Notes) mặc định của Apple có lẽ chỉ đủ bạn có thể dán ghi chú, viết danh sách hoặc thậm chí duy trì một quyển nhật ký hay một tạp chí.

Comments Off on Ứng dụng thay thế Note trên iOS