Undelete 360: giải pháp tìm và khôi phục dữ liệu bị xóa

Bạn sẽ làm gì nếu sau khi xóa đi 1 file nhưng lại nhận ra đó là file quan trọng vẫn còn giá trị sử dụng? Hay file bị virus xâm nhập rồi bị phần mềm diệt virus xóa đi? Undelete 360 là giải pháp hữu hiệu có thể nhờ đến trong trường hợp này.

Comments Off on Undelete 360: giải pháp tìm và khôi phục dữ liệu bị xóa