Networking – Tìm hiểu một số khái niệm cơ bản

Networking là một lĩnh vực thú vị và quan trọng trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện đại. Trong bài này ta sẽ dành một chút thời gian tìm hiểu về một vài khái niệm cơ bản trong lập trình mạng như: IP, TCP, UDP, Socket,…

Comments Off on Networking – Tìm hiểu một số khái niệm cơ bản