Tính bảo mật VPN cao hơn SSH ?

Phương pháp VPN và SSH đều cho phép truyền lưu lượng mạng qua một kết nối bảo mật.Hai phương pháp đều có những điểm giống nhau và điểm khác nhau. Bài viết sau giúp bạn tìm ra phương nào có tính bảo mật cao hơn thông qua cách thức hoạt động ?

Comments Off on Tính bảo mật VPN cao hơn SSH ?

Tính bảo mật trong ASP.NET Web Service

Một trong những vấn đề cần quan tâm khi sử dụng Web Service đó chính là vấn đề bảo mật và quản lý tài khoản truy cập. Do Web Service được đặt trên Web Server, và có thể được truy cập thông qua Internet nên cần phải có cơ chế kiểm soát quyền truy cập và thực hiện. Bài này sẽ giới thiệu một số kỹ thuật sử dụng trong vấn đề bảo mật cho Web Service.

Comments Off on Tính bảo mật trong ASP.NET Web Service