Hanoi-Aptech: Tiếp sức IT thời khủng hoảng

Năm 2012 cùng nửa đầu năm 2013 là thời gian khó khăn và biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Đại đa số các khối ngành từ tài chính, ngân hàng, đến kinh tế…đều bị bão hòa.

Comments Off on Hanoi-Aptech: Tiếp sức IT thời khủng hoảng