Tất cả những gì đáng chú ý của Surface Pro 2

Surface Pro 2- “kỳ vọng” của Microsoft đã chính thức được “ra mắt” giới công nghệ vào đêm qua. Dưới đây là toàn bộ chi tiết về thiết kế và thông số.

Comments Off on Tất cả những gì đáng chú ý của Surface Pro 2