Cách sử dụng iTool và iFunbox trên iPhone

Khi một thiết bị iPhone đã được jailbreak, bạn có thể biến nó thành ổ cứng di động, hay có thể sao chép danh bạ, tin nhắn ra máy tính một cách rất đơn giản. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn sử dụng 2 ứng dụng thông dụng để có thể truy cập vào thiết bị của mình một cách đơn giản nhất.

Comments Off on Cách sử dụng iTool và iFunbox trên iPhone