Hanoi-Aptech: Thành công trong ngành quản trị mạng chỉ với 5 bước, bạn tin không?

Nối tiếp thành công của hội thảo “5 bước thành đạt với quản trị mạng – Five steps” lần trước và cũng nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các bạn trẻ, Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi-Aptech tiếp tục tổ chức Hội thảo lần 2 vào cuối tuần này cũng với chủ đề này.

Comments Off on Hanoi-Aptech: Thành công trong ngành quản trị mạng chỉ với 5 bước, bạn tin không?

Hanoi – Aptech giúp bạn chỉ với 5 bước để thành công với Quản trị mạng

Bạn ước mơ theo đuổi nghề quản trị mạng nhưng chưa biết phải làm sao để đặt những viên gạch đầu tiên. Bạn muốn chinh phục những thành quả công nghệ thông tin nhưng chưa biết phải trải qua những bước nào.

Comments Off on Hanoi – Aptech giúp bạn chỉ với 5 bước để thành công với Quản trị mạng