Giấu tập tin nén vào hình ảnh

Có rất nhiều các phương pháp giúp bảo vệ và ẩn giấu tập tin dưới mọi hình thức, như bảo vệ bằng mật khẩu hay​ mã hóa hoặc giấu trong tập tin văn bản.

Comments Off on Giấu tập tin nén vào hình ảnh