Windows Phone 8 – Phát triển ứng dụng Html5

Html5 hiện nay đang rất phát triển, đặc biệc là trên smartphone, chúng ta có thể thấy là trên tất cả mọi hệ điều hành smartphone điều hổ trợ html5 rất tốt, tiên phong trong số đó WindowsPhone cũng hổ trợ html5 rất mạnh mẽ. Các bạn có thể tạo ứng dụng Web App chạy như một Native app trên Windows Phone.

Comments Off on Windows Phone 8 – Phát triển ứng dụng Html5