Ẩn và bảo vệ thư mục bằng mật khẩu dễ dàng trên Windows

Với các dữ liệu cá nhân và quan trọng được lưu trữ trên máy tính, chắc hẳn bạn sẽ không an tâm nhất là khi máy tính được sử dụng bởi nhiều người. Lúc này thì có thể bạn sẽ phải nhờ đến các ứng dụng giúp ẩn và khóa truy cập thư mục cùng các tập tin dữ liệu bên trong.

Comments Off on Ẩn và bảo vệ thư mục bằng mật khẩu dễ dàng trên Windows