Hanoi – Aptech tặng quà đặc biệt 12 + 12 + 12 = 36% học bổng

Mỗi một năm trôi qua sẽ không có gì đặc biệt nếu không có những sự kiện đặc biệt, năm 2011 mọi người háo hức chờ đợi ngày 11 – 11 – 11 bao nhiêu thì năm 2012 sự kiện 12 – 12 – 12 còn được mong chờ hơn gấp nhiều lần bởi tháng 12 – 2012 đã có dự đoán cho ngày tận thế.

Comments Off on Hanoi – Aptech tặng quà đặc biệt 12 + 12 + 12 = 36% học bổng