Asp.net – Sử dụng lồng các control

Khi xây dựng ứng dụng hay website, nhiều khi bạn phải sử dùng lồng các control để hiển thị dữ liệu. Việc dùng lồng control với gridview thì hmweb cũng đã có khá nhiều bài viết có sử dụng điều này. Ở bài này tôi hướng dẫn bạn dùng DataList lồng trong ListView như demo

Comments Off on Asp.net – Sử dụng lồng các control