Hướng dẫn tạo animation sử dụng CSS3

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách sử dụng CSS3 để tạo các hiệu ứng hoạt họa thông qua sử dụng từ khóa animation. Trong nhiều trường hợp, với animation, ta có thể tạo hiệu ứng tốt thay thế cho các phương pháp truyền thống như ảnh động, flash, javascript. Tôi sẽ sử dụng các ví dụ để mô tả cách sử dụng để có cái nhìn trực quan nhất.

Comments Off on Hướng dẫn tạo animation sử dụng CSS3