3.3 tỷ tin nhắn rác mỗi ngày

Theo thống kê của VNCERT, các máy tính ở Việt Nam đang phát tán hơn 3.3 tỷ tin nhắn, thư điện tử rác mỗi ngày. Dự tính khoảng 600.000 - 1.100.000 máy tính đang bị lây nhiễm mã độc.

Comments Off on 3.3 tỷ tin nhắn rác mỗi ngày