Xây dựng ứng dụng đọc tin RSS trong C#

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một ứng dụng đọc tin RSS. Nếu bạn còn chưa quen thuộc với RSS thì xin đọc qua ở đây trước khi chúng ta tiếp tục với bài viết.

Comments Off on Xây dựng ứng dụng đọc tin RSS trong C#