Tìm hiểu giao thức SSL

SSL viết tắt của Secure Socket Layer là một giao thức (protocol) cho phép bạn truyền đạt thông tin một cách bảo mật và an toàn qua mạng.

Comments Off on Tìm hiểu giao thức SSL