Phân biệt KeyCode, KeyValue và KeyData trong Windows Form

Bài viết này nhằm giải đáp các thắc mắc về kiểm tra tổ hợp phím được nhấn trong Windows Form mà không dùng Windows API. Ta sẽ cùng tìm hiểu về enum Keys, lớp KeyEventArgs và phân biệt các property KeyCode, KeyValue, KeyData của lớp này.

Comments Off on Phân biệt KeyCode, KeyValue và KeyData trong Windows Form