PayPal hỗ trợ người dùng Google Play thanh toán

Theo đó, kho ứng dụng Google Play sẽ cho phép người dùng thanh toán qua hệ thống trực tuyến PayPal. Việc thanh toán không áp dụng với các thiết bị hay phụ kiện.

Comments Off on PayPal hỗ trợ người dùng Google Play thanh toán