Giải pháp giúp bạn khi máy tính quá nóng

Máy tính được thiết kế hệ thống tản nhiệt và thông gió bên trong nhằm tránh tình trạng quá nóng. Nếu quá nhiều nhiệt tích tụ, máy tính của bạn có thể hoạt động không ổn định hay ngừng hoạt động.

Comments Off on Giải pháp giúp bạn khi máy tính quá nóng