OnTranslator – Tra từ và dịch đoạn văn cực kỳ nhanh chóng

Vì tính chất công việc bạn phải đọc các tài liệu tiếng Anh, đôi khi không rõ nghĩa một từ, cụm từ nào đó bạn phải tra chúng qua từ điển, điều này đôi khi rất mất thời gian và thường làm gián đoạn công việc của bạn

Comments Off on OnTranslator – Tra từ và dịch đoạn văn cực kỳ nhanh chóng