Tìm hiểu về POCO (Plain Old Class Object)

POCO – viết tắt của Plain Old CLR Object, hoặc Plain Old C# Object, Plain Old C++ Object,… là một thuật ngữ này bắt nguồn từ POJO (Plain Old Java Object). Nếu bạn cảm thấy mơ hồ về khái niệm này, hãy cùng tôi tìm hiểu qua bài viết sau.

Comments Off on Tìm hiểu về POCO (Plain Old Class Object)