Nhiệt huyết thủ khoa giảm do cơm áo mưu sinh

Lê Sử Năng, chủ nhiệm đầu tiên của câu lạc bộ Thủ khoa Hà Nội cho hay, sự nhiệt huyết cống hiến các cựu thủ khoa đại học đã giảm đi theo thời gian do chuyện cơm áo mưu sinh.

Comments Off on Nhiệt huyết thủ khoa giảm do cơm áo mưu sinh