Những điều bạn có thể chưa biết về lập trình hướng đối tượng trong PHP

Ngoài kiến thức cơ bản và sự kế thừa trong hướng đối tượng ở môn ngôn ngữ lập trình PHP thì bài viết này đưa tới cho bạn đọc những góc cạnh riêng biệt buộc lập trình viên phải tuân thủ khi làm việc theo mô hình nhóm.

Comments Off on Những điều bạn có thể chưa biết về lập trình hướng đối tượng trong PHP