Ứng dụng giám sát, quản lý mạng LAN

Bạn là một quản trị mạng, một chuyên viên quản lý mạng hay chỉ đơn giản muốn kiểm soát việc truy cập mạng của con cái, người thân trong gia đình. Với bộ 3 ứng dụng trong bài viết, bạn có thể dễ dàng giám sát và quản lý mạng nội bộ tại văn phòng cũng như gia đình rất đơn giản và tiện lợi.

Comments Off on Ứng dụng giám sát, quản lý mạng LAN