Ngôn ngữ lập trình nào nên học nhất 2014 ?

Thông qua dữ liệu khảo sát từ gần 45.000 hồ sơ tuyển dụng đăng tuyển trên mạng Twitter, Jobs Tractor đã thống kê và xếp hạng những ngôn ngữ lập trình “hot” nhất năm 2014.

Comments Off on Ngôn ngữ lập trình nào nên học nhất 2014 ?