Sôi động ngày hội “mWork – Giải pháp thu nhập cao cho sinh viên công nghệ” tại Hanoi- Aptech

Nội dung thiết thực, không khí trao đổi sôi động, cởi mở đã thật sự lôi cuốn các bạn trẻ tham dự hội thảo “mWork – Giải pháp thu nhập cao cho sinh viên công nghệ” sáng ngày 21/12/2013 vừa qua.

Comments Off on Sôi động ngày hội “mWork – Giải pháp thu nhập cao cho sinh viên công nghệ” tại Hanoi- Aptech