Đường link gây sock về máy bay MH370 chứa mã độc

Đường link gây sock về chiếc máy bay chiếc máy bay Flight 370 của Malaysia bị mất tích đang lan truyền trên Facebook có chứa mã độc.

Comments Off on Đường link gây sock về máy bay MH370 chứa mã độc