Tìm hiểu lập trình an toàn

Bạn đã từng gặp những rắc rối khi bỏ qua những nguyên tắc về an toàn trong phát triển ứng dụng? Phần mềm của bạn thường bị phát hiện ra các lỗ hổng an ninh sau khi phát hành? v.v. Mời bạn đọc bài viết sau đây của tác giả Nguyễn Hiển để rõ hơn về những vấn đề nêu trên.

Comments Off on Tìm hiểu lập trình an toàn