Viết game đua xe đơn giản. Android

Để đưa ra ý tưởng game thì nhiều nhưng viết ra thì không dễ chút nào. Dưới đây là một ví dụ game hết sức đơn giản để giúp các bạn học tốt hơn trong lập trình game.

Comments Off on Viết game đua xe đơn giản. Android