Lập trình viên thế hệ mới cùng ACCPi13 trong thời đại công nghệ số

Với những dự đoán được đưa ra từ rất nhiều các chuyên gia, cho thấy sự phát triển mạnh của CNTT trong những năm tới đây là sự tất yếu và song hành với nó sẽ là sự bùng nổ nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành này.

Comments Off on Lập trình viên thế hệ mới cùng ACCPi13 trong thời đại công nghệ số