{Hanoi- Aptech} iNGA Co.,Ltd tuyển kỹ thuật viên web

Công ty TNHH Xa Lộ Thông Tin - iNGA Co.,Ltd đang cần tuyển 5 thực tập kỹ thuật viên Web, đây là cơ hội dành cho các ứng viên là học viên Hanoi- Aptech. Với công việc thực tập các bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm thực tế với công việc mà vẫn có thể tiếp tục học tập bổ sung kiến thức.

Comments Off on {Hanoi- Aptech} iNGA Co.,Ltd tuyển kỹ thuật viên web