Cty TNHH VIVAS tuyển dụng

Cty TNHH Cung cấp Giải pháp Dịch vụ GTGT (VIVAS) trực thuộc Cty CP Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông VN (VNPT Technology).

Comments Off on Cty TNHH VIVAS tuyển dụng