Kết quả Khám phá ô chữ CNTT số 3 và Bảng ô chữ số 4

30/5 là ngày BTC chương trình Khám phá Ô chữ CNTT kết thúc nhận đáp án ô chữ số 3 của các bạn. Đã có rất nhiều người chơi gửi đáp án về và kèm theo đó là rất nhiều điều thú vị.

Comments Off on Kết quả Khám phá ô chữ CNTT số 3 và Bảng ô chữ số 4