Google App Engine, không khó để sử dụng

Bạn đang có một ứng dụng Java EE cực hay muốn phát hành để khoe với người khác, hay chỉ đơn giản là bạn đang làm bài tập và muốn được thử trực tiếp trên môi trường thực.

Comments Off on Google App Engine, không khó để sử dụng