Windows 8 cài và chạy ngay trong Windows 7

Ngoài việc cài đặt song song với hệ điều hành cũ hay cài đặt mới hoàn toàn, bạn còn có thể trải nghiệm Windows 8 ngay trong Windows 7 như một chương trình thông thường với ứng dụng máy ảo VirtualBox.

Comments Off on Windows 8 cài và chạy ngay trong Windows 7