Hanoi-Arena – Giúp bạn tạo khác biệt trong sáng tạo Multimedia

“Khác biệt để là chính mình - Khác biệt để sáng tạo - Khác biệt để thành công” chính là ba thông điệp mà chương trình “Hãy khác biệt” của Hanoi-Arena muốn gửi đến các bạn say mê Công nghệ đa phương tiện trong tháng 10 và tháng 11 này.

Comments Off on Hanoi-Arena – Giúp bạn tạo khác biệt trong sáng tạo Multimedia